Show/Hide Right Push Menu漢堡選單漢堡選單漢堡選單
跳到主要內容區塊

教師

::: :::
徐漢陽
徐漢陽 助理教授
職稱 助理教授
校內分機 64806
電子郵件 erhan@nccu.edu.tw
辦公地點 道藩樓320006室
類別 專任
研究專長 突厥學、土耳其語教學
期刊論文
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2022.01, 'Kinship in the Xiongnu Political System [Xiongnu Siyasi sisteminde Akrabalık] (in Turkish), ' Journal of Old Turkic Studies, Vol.6, No.1, pp.118-134.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2021.09, 'Kinship Loanwords in the Turkic Languages, ' Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol.74, No.3, pp.511-541.(AHCI, MLA, SCOPUS)(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2020.03, 'The 'Cousin' Terminology in the Turkic Languages [Türk Dillerinde Kuzen Terminolojisi] (in Turkish), ' Hacettepe University Journal of Turkish Studies, Vol.32, pp.7-22.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2019.10, 'Limb Polysemy in Turkic Languages, ' Turkic Languages Journal, Vol.23, No.2, pp.211-222.(AHCI, MLA, SCOPUS)(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2019.06, 'The Turkic Kinship System, ' Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol.72, No.2, pp.245-258.(AHCI, MLA, SCOPUS)(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2019.06, 'Standard Negation in Kyrgyz Language [Kırgızcada Standart Olumsuzluk] (in Turkish), ' Ege University Journal for Turkic World Studies, Vol.19, No.1, pp.145-158.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2018.06, 'The Kyrgyz Concept of Seven Forefathers [Kırgızlarda Yedi Ata Kavramı] (in Turkish), ' Hacettepe University Journal of Turkish Studies, Vol.29, pp.7-16.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2016.06, 'Dual/Plural Inclusive in Turkic Languages [Türk Dillerinde İkili-Çoklu Kapsayan Ayrımı] (in Turkish), ' Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol.11, No.10, pp.581-590.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2016.06, 'Lexical Layers of Kyrgyz Dialects by B. M. Yunusaliev [Kırgız Diyalektlerinin Söz Varlığı Katmanları] (Translation from Kyrgyz into Turkish), ' Dil Araştırmaları International Refereed Journal, Vol.18, pp.259–271.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2016.06, 'Kyrgyz Language and It’s Dialects by B. M. Yunusaliev [Kırgız Dili ve Diyalektleri] (Translation from Kyrgyz into Turkish), ' Gazi Türkiyat, Vol.19, pp.241-267.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2015.06, 'Grammaticalization of Pronouns in Turkic languages [Türk Dillerinde Zamirlerin Dil Bilgiselleşmesi] (in Turkish), ' Vestnik BGU, Vol.1, No.31, pp.58-60.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [E. Taşbaş], A. Marat kyzy*, 2010.06, 'Kyrgyz National Games [Kırgız Ulusal Oyunları], ' Acta Turcica, Vol.2, No.2, pp.221–243.(MLA)(土耳其(文))(*為通訊作者)
會議論文
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;Charles F. Carlson, 2017, 'A Typology of Finno-Ugric and Turkic Kinship Terms, ' Altay Communities: Family and Family Values II, The Academic Society of the Altaic Communities.(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2012, 'Eski Türkçede Kişi Ekleri [Person Markers in Old Turkic], ' 7th International Turkish Language Convention, The Turkish Language Association.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2011, 'First Person Marker in Turkic, ' Жаш түркологдордун IV эл аралык симпозиуму, Kyrgyz-Turkish Manas University.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;Aymira Marat kyzy, 2010, 'Çağatay Türkçesine Ait Üç Destan [Three Eposes Belonged to the Chagatay Language], ' İstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, Istanbul Kultur University, pp.293-304.(土耳其(文))(*為通訊作者)
專書
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2024.02, 'Türk Akrabalık Terminolojilerinin Tipolojisi (Typology of the Turkic Kinship Terminologies), ' VakıfBank Kültür Yayınları.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;Dinara Duisebayeva;İlhan Şahin;Abılabek Asankanov;Üçler Bulduk;Saadettin Yağmur Gömeç;Güljanat K. Ercilasun;M. Bilal Çelik;Erhan Taşbaş;Aymira Taşbaş, 2023.07, 'Altay Toplulukları: Hayvan ve Hayvancılık, ' TDBB.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;İlhan Şahin;Aymira Taşbaş, 2022.12, 'Yörükler II, ' Osmangazi Belediyesi.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;İlhan Şahin;Fahri Solak;Güljanat K. Ercilasun;Enkhbat Avirmed;M. Bilal Çelik;Aymira Taşbaş, 2022.07, 'Altay Toplulukları: Gelenekler-Görenekler-Töreler-Yasalar, ' TDBB.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;İlhan Şahin;Üçler Bulduk;Güljanat K. Ercilasun;Jack Snowden;Aymira Taşbaş, 2022.06, 'Altay Toplulukları: Destanlar ve Destan Kültürü, ' Osmangazi Belediyesi.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 曾蘭雅 [Lan-ya Tseng]*;徐漢陽 [Erhan Taşbaş];馬仕強 [Özcan Yılmaz], 2021.10, 'Türkçe Öğreniyorum B1-B2 (土耳其語B1-B2), ' 瑞蘭國際有限公司 [Ruilan].(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2020.12, 'The Turkic Languages and Peoples: An Introduction to Turkic Studies by Karl Heinrich Menges [Türk Dilleri ve Halkları: Türklük Araştırmalarına Giriş] (Translation from English into Turkish), ' Türk dil Kurumu.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş];İlhan Şahin;Güljanat K. Ercilasun;M. Bilal Çelik;Aymira Taşbaş, 2019.09, 'Altay Communities: Family and Family Values, ' TDBB.
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;İlhan Şahin;Güljanat K. Ercilasun;M. Bilal Çelik;Aymira Taşbaş, 2019.09, 'Altay Communities: Dwellings and Home Culture, ' TDBB.(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;Aymira Marat kızı, 2017, '1000 Turkish Basic Words [Түркчө негизги 1000 сөз], ' Kyrgyz-Turkish Manas University.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;B. Özek;İ. Şen, 2016.10, 'Altın Köprü: Turkish Teaching Textbook for Foreigners (B1) [Altın Köprü: Türkçe Öğretimi Ders Kitabı], ' Kyrgyz-Turkish Manas University.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;B. Özek;İ. Şen, 2016, 'Altın Köprü: Turkish Teaching Textbook for Foreigners (A1) [Altın Köprü: Türkçe Öğretimi Ders Kitabı], ' Kyrgyz-Turkish Manas University.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;B. Özek;İ. Şen, 2016, 'Altın Köprü: Turkish Teaching Textbook for Foreigners (A2) [Altın Köprü: Türkçe Öğretimi Ders Kitabı], ' Kyrgyz-Turkish Manas University.(土耳其(文))(*為通訊作者)
專書篇章
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*;熊道天, 2022.07, 'The History of Teaching Turkish in Taiwan [Tayvan’da Türkçe Öğretiminin Tarihi] (in Turkish), ' Taiwan Studies in Türkiye - III (History, Economy & International Relations), Ankara University, pp.319-338.(土耳其(文))(*為通訊作者)
 • 徐漢陽 [Erhan Taşbaş]*, 2021.10, 'Kırgızlarda "Sancıra" Terminolojisi, ' Üç Kıta Bir Tarihçi: Prof. Dr. İlhan Şahin Armağanı, Osmangazi Belediyesi, pp.329-336.(土耳其(文))(*為通訊作者)
back to top
回首頁 政治大學 網站導覽 English