Show/Hide Right Push Menu   
Go to Content Area

History

::: :::
Date 2020-02-04

History


     Department of Turkish language and culture, formerly known as Department of Oriental Languages, was founded in August, 1990. Consisted of only Department of Slavic Languages and Literatures and Department of Korean Language and Culture initially, Department of Oriental Languages expanded the Turkish division with the instruction of Chiang Kai-shek. Besides, with the approval of Ministry of National Defense, we employed teacher Liu En-ling as the first instructor followed by teacher Ma Ming-dao.


     Except people speaking Turkish about seven thousand or so in Turkey, there are a lot more Turkic ethnics spreading through the Northwest provinces as well as regions in Central Asia, Western Asia, and Eastern Europe. Because in the frequent changes of Turkic ethnic groups and their expansive spread, their language and development of history caught the attention of Western scholars. Therefore, it brought about the rise of Turcology. Renowned colleges in Europe and America have graduate schools of Turcology and they hold academic seminars periodically.


     In 1971, our government ended diplomatic relations with Turkey because of its acknowledgement of P.R.C. Hence, the Turkish division played the role that maintained the cultural relationship between R.O.C. and Turkey. Beside assisting units concerned to receive guests and students overseas, offering consultation and translation services, we also had students for advanced studies in Turkey. In 1989, Taiwan External Trade Development Council established business center in Istanbul, and Ministry of Foreign Affairs also established Economic and Cultural Office in Ankara, capital of Turkey, which in advance reinforced concrete relationship of business and foreign affairs.


     In 1993, National Chengchi University established sister school with Ankara University, and signed academic cooperation agreement which promoted cultural exchange with each other. Other than that, NCCU has consecutively established sister schools and signed academic cooperation agreement with Bilkent University, Kadir Has University, Koc University, Istanbul University, Sabanci University, etc. since 2006.
Being the only Turkish department in Taiwan, we not only have employed two Turkish exchange teachers, but expect to enhance the teachership in the future. We will coordinate with the trend, improve the environment for research, increase the interaction between teachers and students, update teaching materials and methods in hope for helping the future of the students and the development of Turkish Department.

Tarihçe

      Türk Dili ve Kültürü Bölümü 2000 yılında kurulmuştur. Bölüm bu tarihten önce çalışmalarını Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümüne bağlı olarak yürütüyordu. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ilk kurulduğunda bölümde sadece Korece ve Rusça dillerinde eğitim vermiştir. Ancak 1958 yılında Chang Kayşek bu bölüme Türkçe’nin de eklenmesini istemiştir. Resmi makamlardan alınan izinle, Türkçe Bölümünde ilk görev alan profesör En-lin Liu olmuştur. Daha sonra Ming-tao MA ikinci öğretim üyesi olarak görev almıştır.  Bugün Türkiye’de yetmiş milyondan fazla kişi Türkçe’yi anadili olarak kullanırken, kıta Çin’in kuzey batısı, orta ve batı Asya ile Avrupanın doğu bölgelerinde Türkçe konuşulmaktadır.


     Türkçenin bu kadar geniş bir alanda yaygın olması, batılı bilim adamlarının Türkoloji alanına dikkatlerini çekmiş ve bu dilin gelişmisi ve büyümesi için birçok çalışmalar yapılmıştır. Bugün Avrupa ve Amerika’daki bilinen üniversitelerde Türk Dili araştırılmakta ve periodik olarak bu alanda akademik çalışmalar organize edilmektedir. Türkiye’nin 1972 yılında Tayvan’daki temsilciliğini çekmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bazı duraksamalar olmuştur. Buna rağmen Doğu Dilleri Bölümüne bağlı olarak eğitimini sürdüren Türkçe Birimi dolaylı olarak Tayvan ile Türkçe arasında kültürel ilişkilerde bir misyon üstlenmiş oldu. Bununla birlikte Türkiye’den gelen konuk öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafımızdan misafir edilerek ağırlanmaktadırlar. Karşılıklı öğrenci mübadelesi de yapılan çalışmalar arasındadır. Her yıl Türkiye’den Tayvan’a ve Tayvan’dan Türkiye’ye öğrenci gönderilmektedir. Bölümün üstlendiği görevlerden birisi de tüm bu çalışmalara öncülük yapıyor olmasıdır.


     1989 yılında Tayvan Dış İşleri Bakanlığı tarafından İstanbul’da bir ticaret ofisi kurulmuştur. Ayrıca Ankara’da kurulan Taipei Ekonomik ve Kültür Ofisi sayesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler geliştirilmiştir.


     1993 yılında Cheng-Chi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi kardeş üniversite oldular ve kültürel ve akedemik alanlardaki ilişkilerimiz daha da gelişti. Türk Dili Bölümü Tayvan’da sadece bizim üniversitemizde bulunmaktadır. Bölümümüz her yıl Türkiye’den misafir öğretim görevlileri davet etmektedir. Alandaki yeni gelişmeleri ve yöntemleri takiıp etmek amacıyla yapılan bu değişim sürecinde öğrenciler de olumlu yönde faydalanmaktadırlar. 2006 yılından beri Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul  Üniversitesi, Sabancı  Üniversitesi vb. üniversiteler ile ardı ardına akademik işbirliği anlaşması da imzalanmıştır.


     Türk Dili Bölümü Tayvan’da sadece bizim üniversitemizde bulunmaktadır. Bölümümüz her yıl Türkiye’den misafir öğretim görevlileri davet etmektedir. Alandaki yeni gelişmeleri ve yöntemleri takip etmek amacıyla yapılan bu değişim sürecinde öğrenciler de olumlu yönde faydalanmaktadırlar.

back to top
HOME NCCU SITEMAP 正體中文