:::

Gallery

:::

懷舊照片

土文系一家親
 • 1975年畢業系友回娘家
 • ( 3 Photos ) 2013.5.28歡迎民國60年入學、64年畢業的李素芬學姐、陳淑惠學姐、施素芬學姐(以及學姐夫)、高曼瑛學姐及劉藻玉學姐回娘家!
師生合影
裝飾性圖片
 • 開山祖師-劉恩霖老師
 • ( 14 Photos ) 劉恩霖老師籍貫遼寧省綏中縣,生於民國5年,卒於民國86年5月13日。本系前身為東方語文學系土耳其語文組,東語系原僅有韓文和俄文兩組,民國47年,方秉承先總統蔣公指示,增設土耳其語文組;並徵得國防部同意,禮聘劉恩霖先生擔任開組教師,其後馬明道先生也加入教學行列。
裝飾性圖片
 • 開山祖師-馬明道老師
 • ( 7 Photos ) 馬明道老師1908生歿於1991年。原籍北京為回族穆斯林。1935留學土耳其,在安卡拉大學法學院後轉學至土耳其軍校就讀。1949年來臺灣,先任軍職,後於政治大學擔教。
東語系畢業合照
參議員來訪3
(Left)Ayten Abla高苓苓學姐 &(Right)İbrahim Ağabey 黃承宗學長
 • 1966年畢業系友
 • ( 9 Photos ) 民國51年入學,55年畢業的校友共有四位,分別為黃啟輝學長、黃承宗學長、高苓苓學姐以及張鍾亞學長。
裝飾性圖片
 • 1968 yılı Fotoğrafı
 • ( 1 Photos ) 1968 yılında Doğu Diller Bölümü Türkçe Ana Bilimdalı Hocaları ve Öğrencileri
畢業團體照
Page 1 / Total 2 page(s)
 1. [Previous]
 2. 1
 3. 2
 4. [Next]
cron web_use_log